Privacyregeling

Geachte klant,

Gegevensbescherming vinden wij zeer belangrijk. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom willen wij u uitleggen welke gegevens wij wanneer en voor welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

 

Inleidende opmerkingen over gegevensbescherming

 


Juridische basis

Persoonsgegevens worden beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en ook de Telecommunicatiewet. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. Voor gegevens van rechtspersonen geldt deze bescherming niet. Bij persoonsgegevens gaat het om individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke feiten die met u als persoon te maken hebben (bijvoorbeeld uw naam in combinatie met uw telefoonnummer of uw e-mailadres). Informatie die niet rechtstreeks in verband kan worden gebracht met uw werkelijke identiteit (bijvoorbeeld artikelen die u op de website worden getoond), valt hier niet onder.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet voor reclamedoeleinden aan derden. Derden ontvangen uw persoonsgegevens uitsluitend op de in deze privacyregeling omschreven wijze van ons.

Wat gebeurt er als u gebruik maakt van onze website?
Bij ieder bezoek aan onze website, dat wil zeggen wanneer u een bestand van onze server oproept of probeert op te roepen, worden gegevens hierover in een protocolbestand (logfile) opgeslagen.

Bij iedere oproep worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres;
 • naam van het opgeroepen bestand;
 • datum en tijdstip van de oproep;
 • verstuurde hoeveelheid gegevens;
 • melding of de oproep is gelukt;
 • melding waarom een oproep eventueel is mislukt;
 • besturingssysteem en browsersoftware van uw computer;
 • beeldschermresolutie;
 • browserstaal;
 • kleurintensiteit;
 • browser-plug-ins (Javascript, Flash-Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader enz.);
 • de website van waaraf u ons bezoekt

De aangemaakte gegevensbestanden worden voor statistische doeleinden in logfiles opgeslagen en na statistische verwerking gewist. Wij kunnen de opgeslagen gegevens niet tot u herleiden. De gegevens worden door ons ook niet aan derden verstrekt. Alleen in geval van een inbreuk op onze rechten behouden wij ons het recht voor een gegevensbestand aan de bevoegde autoriteiten door te sturen om de inbreuk op onze rechten te laten vervolgen.

 

Gebruik van cookies en Local Storage

 

Wij gebruiken op onze website zogenoemde “cookies” en benutten de lokale opslagcapaciteit van uw browser (“Local Storage“) om u maximaal gebruikscomfort te bieden en ons onlineaanbod ook in de toekomst voor u aantrekkelijk te maken.

Cookies zijn tekstbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen en informatie over het gebruik van onze website door u bevatten. Wij gebruiken cookies onder andere om u in staat te stellen alle functionaliteit op onze website te gebruiken. Dergelijke cookies vervallen na 24 uur. Andere cookies gebruiken wij voor statistische doeleinden. Deze blijven permanent op uw computer als u ze niet wist. Via deze cookies worden geen persoonsgegevens verzameld.

In de standaardinstelling accepteert uw browser cookies. Daarom hoeft u geen speciale instelling te gebruiken om cookies op uw computer te kunnen opslaan. Als u het opslaan van cookies wilt deactiveren, kunt u nadere informatie hierover vinden in de hulpfunctie in de menulijst van uw browser. U moet er wel op letten dat het gebruik van onze website beperkt kan worden als u cookies uitschakelt. Wij adviseren u het gebruik van cookies toe te staan omdat anders de kans bestaat dat de functionaliteit van onze website wordt beperkt.

Local Storage is een lokale opslag in uw browser. Wij gebruiken de Local Storage om artikelen die u hebt toegevoegd aan uw virtuele boodschappenlijstje, tijdelijk op te slaan. De opgeslagen artikelen worden automatisch gewist zodra de artikelen niet meer beschikbaar zijn op onze website. U kunt onze website ook zonder Local Storage gebruiken. De in de Local Storage verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

 

Retargeting

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van retargeting-technologieën. Hierdoor is het mogelijk op andere sites gericht die internetgebruikers met reclame aan te spreken die al interesse hebben getoond voor onze website en onze producten. Bij retargeting wordt de reclame getoond op basis van een op cookies gebaseerde analyse van het vorige gebruikersgedrag. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de tussenopslag van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. Dankzij cookies kan de internetbrowser worden herkend. In een cookie worden noch uw IP-adres noch andere gegevens opgeslagen die te herleiden zijn tot u.

Bij deze door ons gebruikte technologie worden dus geen persoonsgegevens opgeslagen. Bij het gebruik van de retargeting-technologie houden wij ons aan de geldende wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming.

Als u niet wilt dat u reclame te zien krijgt die te maken heeft met uw interesses, kunt u deze functie uitschakelen. Op onze website worden verschillende retargeting-systemen gebruikt; daarom moet u alle links gebruiken om de functie uit te schakelen.

 

Gebruik van YouTube-video‘s

 

Op onze website maken wij gebruik van YouTube-video‘s, die zijn opgeslagen op http://www.youtube.com/. U kunt deze rechtstreeks vanaf onze website bekijken. Alle video‘s staan in de zogenoemde “privacymodus”. Dit betekent dat geen gegevens over u als gebruiker worden verstrekt aan YouTube als u een video niet bekijkt. Pas wanneer u een video bekijkt, worden YouTube-cookies op uw computer opgeslagen en gegevens gezonden aan YouTube-exploitant Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Bij het bekijken van een video die is opgeslagen op YouTube, worden in ieder geval de volgende gegevens gezonden naar YouTube-exploitant Google Inc.: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de op onze site geselecteerde pagina, systeemdatum en tijdstip van de oproep, identificatie van uw browser.

De gegevens worden verzonden ongeacht of u bij Google een account hebt waarmee u bent ingelogd, of geen account hebt. Als u ingelogd bent, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u dit niet wilt, moet u uitloggen voordat u de button activeert.

YouTube resp. Google Inc. slaat deze gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of een op de gebruiker toegesneden vormgeving van haar website. Dit gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) om specifieke reclame te maken en andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van een gebruikersprofiel. Hiervoor moet u zich wenden tot de exploitant van YouTube, Google Inc.

Nadere informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking hiervan door Google Inc. vindt u op deze website.

 

Wanneer en waarvoor verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw gegevens?

 

Wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend als u deze zelf aan ons ter beschikking stelt, bijvoorbeeld bij een registratie voor een nieuwsbrief, een vraag via onze contactpagina of een online sollicitatie.

Uw gegevens worden versleuteld verzonden. Hierdoor wordt de communicatie tussen u en onze webserver beschermd en kan misbruik van uw gegevens (afluisteren) door derden worden voorkomen. Voor het versleutelen gebruiken wij SSL (Secure Sockets Layer). Dit is een erkend en wijdverbreid systeem op internet, waarmee bijvoorbeeld ook banken en onlineshops voor hun internetdiensten werken en waarvan de nieuwste versie als veilig wordt beschouwd. Een contactaanvraag voor vastgoed wordt echter niet versleuteld.

Alle met betrekking tot onze website verzamelde persoonsgegevens worden op grond van de geldende bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens uitsluitend voor de door u gevraagde diensten en voor de behandeling van uw vragen verzameld, verwerkt en gebruikt. Voor de behandeling van uw vragen en het gebruik van onze diensten door u doen wij een beroep op dienstverleners. Deze dienstverleners zijn contractueel verplicht zich te houden aan deze privacyregeling. ALDI verwerkt en gebruikt uw gegevens enkel en alleen voor advies, reclame of marktonderzoek zoals hierboven omschreven.

 

Adobe Analytics
Op onze website wordt gebruik gemaakt van de webanalysetool Adobe Analytics. Adobe Analytics gebruikt zogenoemde “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van onze website door u kan worden geanalyseerd. Met deze gegevens kan onder een pseudoniem een gebruikersprofiel worden opgesteld. De door het cookie gegenereerde informatie wordt doorgaans naar een server van Adobe in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Op onze website hebben wij de IP-anonimisering geactiveerd; hierdoor kunt u er zeker van zijn dat uw IP-adres vóór de geolokalisatie wordt geanonimiseerd. Hierbij worden de laatste acht cijfers van uw IP-adres vervangen door nullen. Voordat de door het cookie gegenereerde informatie wordt opgeslagen, wordt uw IP-adres vervangen door een generiek IP-adres. Adobe gebruikt deze informatie om het gebruik van onze website door u voor ons te analyseren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan ons te leveren die te maken hebben met het gebruik van onze website en internet.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instelling van uw internetbrowser te veranderen; hierdoor wordt ook het gebruik van Adobe Analytics onmogelijk. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens die door het cookie gegenereerd worden en die betrekking hebben op het gebruik van onze website door u (incl. uw IP-adres) naar Adobe worden gestuurd en door Adobe worden verwerkt. Hiervoor moet u via deze link bezwaar maken:

Gelieve mij uit te sluiten van het verzamelen van gegevens op deze website voor deze browser. 

 

Google Analytics:
Beheer uw privacyinstellingen met de Privacycheck. In slechts enkele minuten kunt u beheren welke typen gegevens Google verzamelt, instellen welke persoonlijke informatie u deelt met vrienden of openbaar maakt en aanpassen welke typen advertenties Google u mag laten zien. U kunt deze instellingen wijzigen zo vaak u maar wilt.

https://myaccount.google.com/privacycheck

 

Platform161
Platform161 biedt advertentieweergavetechnologie waarmee klanten online reclame kunnen maken. Onze klanten zijn allerlei soorten bedrijven die zich bezighouden met online adverteren: adverteerders, advertentienetwerken, mediabureaus en uitgevers. Deze klanten kopen online advertentieruimte. Wanneer advertentieruimte wordt verkocht aan een klant van Platform161, voldoet de technologie van Platform161 aan deze transactie door de advertentie van een adverteerder (namens de klant) op die site weer te geven.

In de praktijk kom je in contact met Platform161 wanneer je bijvoorbeeld via je computer, tablet of smartphone – een advertentie bekijkt die door Platform161 op een website is bediend.

De advertenties die door Platform161 worden verzonden, worden verzonden vanuit het domein ads.creativeserving.com en / of ads.p161.net.

https://platform161.com/cookie-and-privacy-policy/

 

Hoe kunt u informatie krijgen over actuele acties van ALDI?

 

 

ALDI-nieuwsbrief
Wij informeren u graag per e-mail regelmatig over onze actuele aanbiedingen. Meld u zich aan voor onze nieuwsbrief. Wij registreren dan uw e-mailadres; dit wordt vanzelfsprekend niet aan derden verstrekt. U kunt de nieuwsbrief altijd weer opzeggen.

Actieartikelen aanbevelen per e-mail
Onze klanten kunnen actieartikelen uit het actuele aanbod van ALDI per e-mail aanbevelen. Uw e-mailadres, uw naam en het e-mailadres van de ontvanger worden uitsluitend opgeslagen om de aanbeveling te versturen, de ontvanger te informeren over de afzender of om bij een fout een melding te sturen.

Hou er rekening mee dat de ontvanger het ongevraagd toesturen van een aanbeveling storend kan vinden. U mag een aanbeveling slechts doen als u weet of er met zekerheid van kunt uitgaan dat de ontvanger akkoord gaat met het toesturen van de aanbeveling.

Privacybeleid voor registratie en gebruik van de ALDI-nieuwsbrief
ALDI neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en wil misbruik van uw e-mailadres voorkomen. Enkele minuten na uw aanmelding ontvangt u een e-mail op het door u aangegeven adres. Klik op de link in die e-mail, die zeven dagen geldig is. Pas na deze bevestiging wordt u opgenomen in de mailinglijst van de ALDI-nieuwsbrief en ontvangt u de volgende nieuwsbrief automatisch.

Wij gebruiken uw e-mailadres voor geen enkel ander doel en geven het ook niet door aan andere bedrijven.

Op onze website sturen wij u soms via onze “Online Services” door naar websites van onze partners. Om uw vragen en bestellingen in behandeling te kunnen nemen, wordt u doorgestuurd naar de websites van onze partners. Wij geven in dit verband geen persoonsgegevens door. U verstrekt zelf pas op de website van de partner de gegevens die hij nodig heeft. U kunt aan de naam van de partner op de betreffende website en in het colofon zien dat u bent doorgestuurd. Op de websites van onze partners geldt hun eigen privacyregeling. Voor uw veiligheid hebben wij onze partners contractueel verplicht zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving ter bescherming van gegevens.

Wij wijzen u erop dat deze privacyregeling uitsluitend betrekking heeft op onze ALDI-website. Informatie over onze verschillende online services vindt u hieronder.

ALDI Foto Service
ALDI Fotoservice biedt u complete service voor uw digitale foto’s. De volledige overzichten vindt u op de websites van onze partners. Alle persoonsgegevens die u op deze site invoert, worden uitsluitend door onze partners verzameld en voor de afhandeling van uw bestelling verwerkt en gebruikt. Ook hier treden wij uitsluitend als bemiddelaar op.

ALDI TALK
ALDI TALK biedt u aantrekkelijke tarieven voor mobiele telefoons. ALDI is echter niet de aanbieder van deze dienst maar bemiddelaar. Als u kiest voor ALDI TALK, gaat u rechtstreeks met de desbetreffende provider een overeenkomst aan. Wij verwerken in dit verband geen persoonsgegevens.

Winkelzoeker
Met onze winkelzoeker kunt u winkels bij u in de buurt of in de buurt van een door u gekozen plaats vinden. Wij geven de door u verstrekte gegevens (postcode, plaatsnaam en/of straatnaam) door aan onze partner YellowMap-Webservice. Het overzicht van de winkels vindt u op de homepage van onze partner.

 

Privacyregeling bij gebruik van de ALDI App

 

Naast onze website stellen wij ook een mobiele app tot uw beschikking, die u op uw toestel kunt downloaden. Wij willen u informeren over het volgende:

 1. Als u onze app gebruikt, verzamelen wij voor statistische doeleinden en ter verbetering van de functies van onze app de volgende persoonsgegevens:
 • identificatie van uw toestel, eenduidig nummer van het toestel / Push-ID (IMEI = International Mobile Equipment Identity),
 • uw IP-adres.

Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden, behalve aan Yellowmap-Webservice. Uw IP-adres wordt na de statistische verwerking gewist.

 1. Om het gebruik van functies en sensoren van uw toestel mogelijk te maken, gebruikt onze app via de interfaces van uw toestel de volgende functies en sensoren:
 • locatiegerelateerde informatie: Als u de winkelzoeker in onze app gebruikt, registreren en verwerken wij eventueel informatie over uw daadwerkelijke locatie indien u van tevoren de lokalisatiefunctie op uw mobiele toestel voor onze app hebt geactiveerd. Om uw locatie te bepalen, gebruiken wij verschillende technologieën zoals IP-adressen, GPS of andere sensoren.Om een zoekopdracht naar een winkel te behandelen, wordt een zoekaanvraag ingediend bij YellowMap-Webservice (YellowMap-AG, Casweg 1-5, 76131 Karlsruhe) en uw IP-adres opgenomen in het Server-Log.
 • Als uw mobiele toestel een camera heeft, wordt deze gebruikt voor het inscannen van QR-codes.
 • Als u de mededelingenservice van de app activeert, ontvangt u push-berichten op uw mobiele toestel. Voor deze service worden door u gebruikte zoekzinnen en de push-ID van uw toestel opgeslagen in een databank. Berichten worden verzonden via de push-services van Apple (iOS-toestellen) resp. Google (Android-toestellen).
 • De WLAN-verbinding van uw toestel wordt door de app gebruikt om verbinding met internet te kunnen maken.
 • Door het gebruik van andere functies en sensoren van uw mobiele toestel kunnen met de app gegevens worden opgeroepen vanaf internet en foutmeldingen worden verwerkt.
 1. Als u bijvoorbeeld onze ALDI-services oproept, komt u via de In-App-Browser op de desbetreffende subpagina’s van onze partners of eventueel op de website van ALDI (Nord). De bepalingen ter bescherming van gegevens van de gelinkte en doorgestuurde pagina’s dienen nageleefd te worden.

 

Regels voor persoonlijke aanbevelingen, berichten en groeten

 

Voor het versturen van persoonlijke aanbevelingen, berichten en groeten gelden de volgende regels:

 1. Iedere gebruiker van onze diensten is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanbevelingen, berichten en groeten.
 2. De gebruiker garandeert bij het gebruik van onze diensten niet te handelen in strijd met wettelijke bepalingen of de goede zeden en geen inbreuk te maken op rechten van derden. Er mag met name geen pornografische, obscene, belasterende, lasterlijke, beledigende, bedreigende, demagogische of racistische inhoud of informatie worden verstuurd of gepubliceerd.
 3. De door de gebruiker verzonden aanbevelingen, berichten en groeten dienen in overeenstemming te zijn met de waarheid. De gebruiker dient rekening te houden met de belangen van de ontvanger en van andere gebruikers en mag geen inbreuk maken op hun rechten of de rechten van buitenstaanders.
 4. Auteursrechten en vergelijkbare rechten van derden dienen in acht genomen te worden. Zonder toestemming van de houder van het recht mag informatie, inhoud of ander materiaal niet worden verstuurd.
 5. De gebruiker mag zijn identiteit niet verhullen, vooral niet als medewerker of vertegenwoordiger van ALDI Inkoop B.V. of een andere onderneming van het ALDI concern.
 6. De gebruiker mag onze diensten niet gebruiken voor reclamedoeleinden of andere commerciële doeleinden. Het versturen van uitspraken en/of inhoud die de ontvanger niet wenst, is verboden.
 7. Voor zover de gebruiker bij het gebruik van onze diensten handelt in strijd met bovenstaande regels of rechten van derden, vrijwaart hij ALDI Inkoop B.V., alle ondernemingen van het ALDI concern en hun medewerker resp. vertegenwoordigers van alle hieruit voortvloeiende aanspraken van derden.
 8. ALDI Inkoop B.V. kan de gebruiker in geval van overtreding van een van de bovenstaande regels uitsluiten van het gebruik van de dienst.
 9. ALDI Inkoop B.V. is aansprakelijk voor de schade die met opzet of als gevolg van grove schuld wordt veroorzaakt door haar of haar medewerkers. Er is uitsluitend sprake van aansprakelijkheid voor schuld indien essentiële plichten niet worden nagekomen. Onder essentiële plichten worden verstaan plichten waarvan nakoming de correcte levering van de dienst mogelijk maakt en waarvan de gebruiker doorgaans mag verwachten dat deze worden nagekomen. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid of in geval van een garantietoezegging, waarvan het doel juist is om de gebruiker te beschermen tegen de ontstane schade.
 10. Van toepassing is het recht van Nederland.

 

Contact met ALDI

 

U kunt ons altijd via ons contactformulier informatie en vragen sturen.

Uw informatie komt binnen bij de voor uw woonplaats verantwoordelijke onderneming die de ALDI-winkels daar exploiteert.

Om uw vraag zo snel mogelijk en goed te kunnen beantwoorden, maken wij ook gebruik van de competentie van onze regionale verkoopondernemingen. Wij sturen uw vraag ook door aan de verantwoordelijke regionale verkooponderneming.

Als u een klacht indient, maken wij ook gebruik van de competentie van de leverancier resp. partner die verantwoordelijk is voor het betreffende product. Wij sturen uw klacht door aan de leverancier resp. partner.

Uw gegevens worden altijd uitsluitend ter kennisneming van informatie, ter beantwoording van uw vraag of ter behandeling van uw klacht doorgegeven aan onze regionale verkoopondernemingen, leveranciers resp. partners en door hen hiervoor gebruikt. Ze worden niet voor een ander doel, met name reclame, gebruikt.

 

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens bij een online sollicitatie?

 

U kunt online op een vacature solliciteren. U verstrekt dan uw persoonsgegevens aan ons, die wij uitsluitend voor de sollicitatieprocedure gebruiken. Om uw sollicitatie goed in behandeling te kunnen nemen, worden uw stukken automatisch doorgestuurd aan de desbetreffende regionale verkooponderneming van ALDI of aan ALDI Inkoop B.V.

 

Wat kunt u doen met betrekking tot het opslaan of gebruik van uw gegevens?

 

U bent onze klant. Daarom kunt u ons altijd vragen of wij persoonsgegevens van u hebben opgeslagen en om wat voor gegevens het gaat. Mocht u vaststellen dat er fouten zitten in de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, dan zullen wij de desbetreffende gegevens vanzelfsprekend altijd corrigeren, blokkeren of wissen.

Wij kijken uit naar uw bezoek.

Uw ALDI-team
Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in verband met onze website is:

ALDI Inkoop B.V.
Pascalweg 21
4104 BE Culemborg
Nederland